JAK PODPOŘIT

 

  1. Poskytnout dar na základě Darovací smlouvy. Poskytnutý dar bude použit na účely dle Zakládací listiny Nadačního fondu Folklorika. Darovací smlouvu naleznete zde pro fyzickou osobu a zde pro právnickou osobu, kde vyplníte Dárce,včetně kontaktu pro zaslání smlouvy, výši daru a odešlete kliknutím na Odeslat. Následně vám podepsaná smlouva bude zaslána zpět. Darovanou částku si budete moci odečíst z vašeho daňového základu dle § 15 resp. 20 zákona o dani z příjmu. Dárce bude uveden mezi partnery Nadačního fondu a také ve výroční zprávě na daný rok. Pokud si Dárce nebude přán být uváděn, jeho přání bude akceptováno.
  2. Poskytnout dar anonymně, tedy bez smlouvy a bez uvádění mezi partnery. Pak lze zvolenou částku daru zaslat na účet Nadačního fondu: 2401944933/2010
  3. Poskytnout podporu Nadačnímu fondu za protiplnění formou poskytnutí reklamy či propagace partnera. Zde naleznete Sponzorskou smlouvu, kde vyplníte Dárce, výši daru a odešlete kliknutím na Odeslat. Následně vám podepsaná smlouva bude zaslána zpět. Darovanou částku si budete moci uplatnit jako nákladovou položku ve vašem účetnictví. Dárce bude následně uveden mezi partnery Nadačního fondu a také ve výroční zprávě na daný rok. Pokud si Dárce nebude přán být uváděn, jeho přání bude akceptováno.
  4. Podpořit konkrétní vybranou akci. Po dohodě s Nadačním fondem bude poskytnutý dar použit pouze na akci, kterou se rozhodl Dárce podpořit. Pro tyto účely bude také sepsána Smlouva dle potřeby Dárce.
  5. Zakoupit si vybrané zboží v našem e-shopu.

 


Nabídka partnerství

Číslo účtu Nadačního fondu Folklorika: 2401944933/2010