Většina z nás má možnost volby. Můžeme se rozhodnout do jaké míry necháme budoucnost v rukou ostatních a staneme se pasivním konzumentem a kritikem toho, jak je to špatné. Nebo se rozhodneme, že i my chceme nějakým způsobem ovlivňovat budoucnost tohoto světa, který všichni sdílíme.

My jsme se před časem rozhodli, že se pokusíme ovlivnit vývoj našich dětí tím, že jim chceme dát možnost a rovný přístup k využití svého talentu či možnost seberealizace svou pílí. Mohli bychom dále přihlížet tomu, jak mladá generace stále více žije ve virtuálním světe sociálních sítí, my jsme se ale rozhodli, jim dát příležitost se vrátit zpět do reálného světa. Možnost se socializovat skutečnou realitou, být pohybově aktivní, být zdravější, schopnější a přínosnější pro společnost.

 

           

 

V naší síti základních uměleckých škol Folklorika, která působí napříč naší zemí od východu na západ, nabízíme dětem jak samotné umělecké vzdělávání, tak zároveň jejich propojení s historií jejich regionů a tím uchovávání zvyků a folklorních tradic. Mnoho našich žáků si také zvolilo oblast moderního tance, kde se děti realizují jak po pohybové a hudební stránce, tak jim to dává možnost účasti na republikových i mezinárodních soutěžích, čímž se zvyšuje jejich cílevědomost a také mezinárodní dosah.

Působíme jak ve velkých městech, tak především na malých vesnicích, kde jdeme přímo za zájmem dětí, aby i ty měli stejnou možnost jako jejich vrstevníci ve městech.

Organizujeme přehlídky, festivaly, tábory, nakupujeme nástroje, kroje apod., ale na všechno sami nestačíme. A proto se na vás obracíme touto formou, abyste nám v naší snaze pomohli a přispěli Nadačnímu fondu Folklorika. Můžete nám přispět formou daru, což si následně odečtete od svého daňového základu dle ustanovení § 15 a § 20 zákona o daních z příjmů anebo přispět formou Smlouvy o sponzoringu či reklamě, kdy vám fond poskytne protiplnění ve formě propagace a vy tak budete mít běžnou nákladovou položku ve svém hospodaření. Obě smlouvy a postup darování najdete na našich stránkách: https://nf.zusfolklorika.cz/

 

          

 

Všechny vaše příspěvky budou, v souladu s naší zakladatelskou listinou, použity na podporu sociálně znevýhodněných žáků formou příspěvku na úplatu za vzdělání, půjčovné nástrojů, účast na soustředěních, festivalech, soutěžích, vystoupeních, táborech, na finanční a organizační zajištění výchovně vzdělávacích akcí, modernizaci vzdělávacích činností, inovaci výuky, zavádění nových prvků do výuky, na pořízení pomůcek a materiálu k výuce, pořízení nástrojového vybavení pro účely výuky i možnosti zapůjčení žákům, rozšíření notového a učebnicového archivu škol atd.

Využití vašich příspěvků bude transparentně vyúčtováno a vykázáno v každoroční výroční zprávě, kterou je Nadační fond povinen vydávat.

Pomozme těm, kteří by chtěli, ale nemohou. Dejme šanci i dětem, které by jinak na ni nikdy nedosáhli.

Děkuji vám za vaše příspěvky.

 

                                                                                                       Tomáš Štefánek

                                                                                                       Předseda správní rady

 


Nabídka partnerství

Číslo účtu Nadačního fondu Folklorika: 2401944933/2010